Info

Aan de linker zijde vind je de verschillende onderdelen die in deze inforubriek aan bod komen. Je kan er op klikken voor meer uitleg.

Klinische Radiologie ?


De dokter - radioloog ziet zelf de patiënt(e) en bepaalt de beste manier om het aangevraagde onderzoek uit te voeren.

Dit gebeurt doordat de radioloog én de informatie van de verwijzende dokter leest, én bij de patiënt zelf navraagt wat het probleem is en hoe dat ontstaan is én dat de radioloog de probleemzone nakijkt.

Aan de hand van deze informatie oordeelt de radioloog op welke manier het aangevraagde onderzoek het best uitgevoerd wordt. Hierdoor kan het probleem gerichter onderzocht worden en de diagnose sneller en beter gesteld worden.

De radioloog geeft de patiënt een kort woordje uitleg. De uitgebreide uitleg en de behandeling zal door de verwijzende arts gebeuren.