Info


Wat bij ons betalen ?


Remgeld : met verwijsbrief van jouw dokter én als jouw verzekerbaarheid bij de ziekenkas in orde is (hiervoor hebben we je paspoort (electronische identiteitskaart = eID-kaart) nodig) dien je enkel het remgeld te betalen (deel dat de mutualiteit niet betaalt).


Screeningsmammografie : met uitnodiging van de provincie of met verwijzing van jouw dokter heb je tussen 50 en 69 jr één keer per 2 (kalender)jaren recht op een 'gratis' screeningsmammografie. Hiervoor dien je dan geen remgeld te betalen. Dit geldt natuurlijk als jouw verzekerbaarheid bij de ziekenkas in orde is (hiervoor hebben we je paspoort (electronische identiteitskaart = eID-kaart) nodig).

Botmetingen : worden sinds 1997 niet meer terugbetaald door de mutualiteit. Sinds 01.08.2010 is er onder bepaalde voorwaarden 1 keer per 5 jaar wel een tussenkomst van de ziekenkas mogelijk. Dit laatste geldt als jouw dokter een verwijsbrief meegeeft Ún de juiste voorwaarden attesteert (voor bijkomende info zie rubriek onderzoeken, botdensitometrie). Verder dient ook jouw verzekerbaarheid bij de ziekenkas in orde te zijn (hiervoor hebben we je paspoort (electronische identiteitskaart = eID-kaart) nodig).


Ongeval of verzekeringskwestie : indien je de nodige gegevens (verzekering + polisnummer) meebrengt wordt de rekening rechtstreeks verstuurd. Voor de inschrijving in ons systeem hebben we jouw SIS-kaart en klevertje nodig.


Attest betaling : voor het betaalde bedrag kan je op aanvraag steeds een bewijs krijgen.